Sundanese phrasebookSundanese or simply Sunda (known natively as Basa Sunda) is a language spoken predominantly by the Sundanese people, native to the western part of the Indonesian island of Java. Virtually all native Sundanese speakers are also able to speak Indonesian, so learning Sundanese is not necessary to communicate. Nevertheless, attempting to communicate in Sundanese is virtually guaranteed to endear you to the locals since so few foreigners make the effort.

Understand

[edit]
A speaking Sundanese
Spoken Sundanese

Sundanese has several honorific speech which is a variety of vocabulary used to respect the interlocutor depending on the rank or position of the interlocutor, this honorific speech usually call as tatakrama basa Sunda (ᮒᮒᮊᮢᮙ ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ, literally "Sundanese Manners"). There are at least two types, which are ordered by formality. There is substantial difference in the vocabularies of each type:

  • Hormat, used for announcements & speeches. This variety is further divided into two, namely:
    • hormat ka batur, characterized by the use of words that respect the circumstances, events, and actions taken by third parties or interlocutors.
    • hormat ka sorangan, characterized by the use of vocabulary that demeans circumstances, events, and actions taken by oneself.
  • Loma does not use any form of respect and is used as a neutral language variety.

Pronunciation guide

[edit]

Vowels

[edit]

Consonants

[edit]

Common diphthongs

[edit]

Phrase list

[edit]

Below is a basic vocabulary in Sundanese which is divided into two types as described previously, where the loma level is placed on the left and the hormat level is placed on the right. If only one variety is given, it can be used in both loma and hormat speech level.

Basics

[edit]

Common signs


OPEN
BUKA
CLOSED
TUTUP
ENTRANCE
ASUP. LEBET
EXIT
KALUAR. KAJABI
PUSH
DORONG.
PULL
BETOT
TOILET
PACILINGAN. JAMBAN
MEN
LALAKI. PAMEGET
WOMEN
AWÉWÉ. ISTRI
FORBIDDEN
DILARANG. DIWAGEL
Hello.
Sampurasun . ( )
Hello. (informal)
Halo. ( )
How are you?
Kumaha cageur? ( ). Kumaha damang? ()
Fine, thank you.
Cageur, nuhun. ( ). Pangéstu, hatur nuhun. ()
What is your name?
Saha ngaran manéh? ( ). Saha jenengan anjeun? ()
My name is ______ .
Ngaran urang mah ______ . ( _____ .). Wasta ni pun ______ . ( _____ .)
Nice to meet you.
Sukur euy bisa papanggih jeung manéh. ( ). Rumaos bingah tiasa pendak sareng anjeun. ()
Please.
Sok geura. ( ). Mangga. ()
Thank you.
Nuhun ( ). Hatur nuhun ()
You're welcome.
Sami-sami ( ).
Yes.
Enya ( ) Muhun ()
No.
Teu ( ). Henteu ()
Excuse me. (getting attention)
Amit ( ). Permios ()
Excuse me. (begging pardon)
Punten. ( )
I'm sorry.
Hampura. ( ). Hapunten. ()
Goodbye
Hayu ah. ( ). Mangga. ()
Goodbye (informal)
. ( )
I can't speak Sundanese [well].
Kuring teu bisa ngomong Sunda [anu bener]. ( [ ]). Abdi teu tiasa nyarios Sunda [kalayan leres]. ( [ ])
Do you speak English?
Ari manéh bisa teu ngomong basa Inggris? ( ?). Dupi anjeun tiasa nyarios basa Inggris? ( ?)
Is there someone here who speaks English?
Aya nu bisa ngomong basa Inggris teu didieu? ( ?). Aya nu tiasa nyarios basa Inggris teu didieu? ( ?)
Help!
Tulung! ( too-LOONG!). Bantosan! ( )
Look out!
Kahadé! ( !). Awas! ( !)
Good morning.
Wilujeng isuk ( ). Wilujeng énjing ()
Good evening.
Wilujeng soré/burit ( ). Wilujeng sonten ()
Good night.
Wilujeng peuting ( ). Wilujeng wengi ()
Good night (to sleep)
Wilujeng saré ( ). Wilujeng kulem ()
I don't understand.
Kuring teu ngarti ( ). Abdi teu ngartos ()
Where is the toilet?
Lamun WC di beulah mana? ( ?). Upami jamban di palih mana? ( ?)

Problems

[edit]
Leave me alone.
Tinggalkeun kuring sorangan! ( .). Kantunkeun abdi nyalira! ( .)
Don't touch me!
Tong cubak-cabak! ( !). Teu kénging cupang-cepeng! ( !)
I'll call the police.
Kuring rék ngageroan pulisi. ( .). Abdi seja manggil pulisi. ( .)
Police!
Pulisi! ( !)
Stop! Thief!
Eureun! Bangsat! ( ! !). Lirén! Maling! ( ! !)
I need your help.
Kuring butuh pitulung manéh. ( .). Abdi priyogi pitandang anjeun. ( .)
It's an emergency.
Ieu mah genting pisan. ( .)
I'm lost.
Kuring kasasar. ( .). Abdi nyasab. ( .)
I lost my bag.
Kantong kuring leungit. ( .). Tas abdi ical. ( .)
I lost my wallet.
Kuring leungit dompét . ( .). Abdi kaicalan lokét . ( .)
I'm sick.
Kuring keur gering ( .). Abdi nuju teu damang ( .)
I've been injured.
Kuring geus ripuh. ( .). Abdi parantos répot. ( .)
I need a doctor.
Kuring butuh dokter ( .). Abdi priyogi dokter ( .)
Can I use your phone?
Bisa teu kuring nginjeum hp manéh ? ( ?). Manawi tiasa nambut hp anjeun ? ( ?)

Numbers

[edit]
1
Hiji ( )
2
Dua ( )
3
Tilu ( )
4
Opat ( )
5
Lima ( )
6
Genep ( )
7
Tujuh ( )
8
Dalapan ( )
9
Salapan ( )
10
Sapuluh ( )
11
Sabelas ( )
12
Dua balas ( )
13
Tilu belas ( )
14
Opat belas ( )
15
Lima belas ( )
16
Genep belas ( )
17
Tujuh belas ( )
18
Dalapan belas ( )
19
Salapan belas ( )
20
Dua puluh / sakodi( )
21
Dua puluh hiji / salikur( )
22
Dua puluh dua / dua likur( )
23
Dua puluh tilu / tilu likur( )
25
Dua puluh lima / salawe( )
30
Tilu puluh ( )
40
Opat puluh ( )
50
Lima puluh ( )
60
Genep puluh / sawidak( )
70
Tujuh puluh ( )
80
Dalapan puluh ( )
90
Salapan puluh ( )
100
Saratus ( )
200
Dua ratus ( )
300
Tilu ratus ( )
1,000
Sarébu ( )
2,000
Dua rébu ( )
10.000
Sapuluh rebu / salaksa( )
100.000
Saratus rebu / saketi( )
1,000,000
Sajuta ( )
1,000,000,000
Samiliar ( )
1,000,000,000,000
Satiriliun ( )
number _____ (train, bus, etc.)
nomer ____ ( )
half
sapasi( )
less
kurang ( ). kirang ()
more
leuwih ( ). langkung ()

Time

[edit]
now
ayeuna ( ). danget ieu ()
later
engké ( ). engkin ()
before
saméméh ( ). sateuacan ()
morning
isuk ( ). énjing ()
daytime
beurang ( ). siang ()
afternoon
soré ( ). sonten ()
evening
magrib ( )
night
peuting ( ). wengi ()

Clock time

[edit]
one o'clock AM
( )
two o'clock AM
( )
noon
( )
one o'clock PM
( )
two o'clock PM
( )
midnight
( )

Duration

[edit]
_____ minute(s)
( )
_____ hour(s)
( )
_____ day(s)
( )
_____ week(s)
( )
_____ month(s)
( )
_____ year(s)
( )

Days

[edit]
today
Poé ayeuna ( ). Dinten ayeuna ()
yesterday
Kamari ( )
tomorrow
Isuk ( ). Énjing ()
the day after tomorrow
Pageto ( )
the day before yesterday
Mangkukna ( )
this week
minggu ayeuna ( ). minggon ayeuna ()
last week
minggu kamari ( ). minggon kamari ()
next week
minggu engké ( ). minggon salajengna ()
Sunday
Ahad ( ) / Minggu ( )
Monday
Senén ( )
Tuesday
Salasa ( )
Wednesday
Rebo ( )
Thursday
Kemis ( )
Friday
Juma'ah ( )
Saturday
Saptu ( )

Months

[edit]
January
Januari ( )
February
Pébruari ( )
March
Maret ( )
April
April ( )
May
Méi ( )
June
Juni ( )
July
Juli ( )
August
Agustus ( )
September
Séptémber ( )
October
Oktober ( )
November
Nopémber ( )
December
Désémber ( )

Writing time and date

[edit]

Colors

[edit]
black
hideung ( )
white
bodas ( )
gray
kulawu ( )
red
beureum ( )
blue
bulao ( ) / paul ( )
yellow
konéng ( )
green
héjo ( )
orange
oranyeu ( )
purple
bungur ( )
brown
soklat ( )

Transportation

[edit]

Bus and train

[edit]
How much is a ticket to _____?
( )
One ticket to _____, please.
( )
Where does this train/bus go?
( )
Where is the train/bus to _____?
( )
Does this train/bus stop in _____?
( )
When does the train/bus for _____ leave?
( )
When will this train/bus arrive in _____?
( )

Directions

[edit]
How do I get to _____ ?
Ari ka ______ kudu ngaliwatan ka mana? ( ). Dupi ka ______ kedah ngalangkungan ka mana? ()
...the train station?
...Stasiun Karéta ( )
...the bus station?
(" ")
...the airport?
...bandara ( )
...downtown?
...alun-alun ( )
...the youth hostel?
( )
...the _____ hotel?
...Hotel _____ ( )
...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...Duta Besar Amerika/Kanada/Inggris ( )
Where are there a lot of...
( )
...hotels?
( )
...restaurants?
( )
...bars?
( )
...sites to see?
( )
Can you show me on the map?
Bisa teu manéh pangnunjukkeun dina peta? ( ). Dupi tiasa pangnunjukkeun dina peta? ()
street
Jalan ( )
Turn left.
Méngkol ka kénca ( ). Bélok ka kiwa ()
Turn right.
Méngkol ka katuhu ( ). Bélok ka tengen ()
left
Kénca ( ). Kiwa ()
right
Katuhu ( ). Tengen ()
straight ahead
Lempeng tuluy ( ). Lurus teras ()
towards the _____
Ngarah ka _____ ( ). Mayun ka _____ ()
past the _____
Sanggeus _____ ( ). Saparantos _____ ()
before the _____
Saméméh _____( ). Sateuacan _____()
Watch for the _____.
( )
intersection
Simpangan ( )
north
Kalér ( )
south
Kidul ( )
east
Wétan ( )
west
Kulon ( )
uphill
Nanjak ( )
downhill
Mudun ( )

Taxi

[edit]
Taxi!
( )
Take me to _____, please.
( )
How much does it cost to get to _____?
( )
Take me there, please.
( )

Lodging

[edit]
Do you have any rooms available?
( )
How much is a room for one person/two people?
( )
Does the room come with...
( )
...bedsheets?
( )
...a bathroom?
( )
...a telephone?
( )
...a TV?
( )
May I see the room first?
( )
Do you have anything quieter?
( )
...bigger?
( )
...cleaner?
( )
...cheaper?
( )
OK, I'll take it.
( )
I will stay for _____ night(s).
( )
Can you suggest another hotel?
( )
Do you have a safe?
( )
...lockers?
( )
Is breakfast/supper included?
( )
What time is breakfast/supper?
( )
Please clean my room.
( )
Can you wake me at _____?
( )
I want to check out.
( )

Money

[edit]
Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
( )
Do you accept British pounds?
( )
Do you accept euros?
( )
Do you accept credit cards?
( )
Can you change money for me?
( )
Where can I get money changed?
( )
Can you change a traveler's check for me?
( )
Where can I get a traveler's check changed?
( )
What is the exchange rate?
( )
Where is an automatic teller machine (ATM)?
( )

Eating

[edit]
A table for one person/two people, please.
( )
Can I look at the menu, please?
( )
Can I look in the kitchen?
( )
Is there a house specialty?
( )
Is there a local specialty?
( )
I'm a vegetarian.
Abdi mung nuang sayuran ( )
I don't eat pork.
( )
I don't eat beef.
( )
I only eat kosher food.
( )
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)
( )
fixed-price meal
( )
a la carte
( )
breakfast
( )
lunch
( )
tea (meal)
( )
supper
( )
I want _____.
( )
I want a dish containing _____.
( )
chicken
(hayam )
beef
( hayam)
fish
( lauk)
ham
( daging)
sausage
( sosis)
cheese
( kéju)
eggs
(endog )
salad
( karédok)
(fresh) vegetables
(sayur )
(fresh) fruit
(buah )
bread
( roti)
toast
( roti bakar)
noodles
( mih)
rice
( kéjo). ( sangu)
beans
(kacang )
May I have a glass of _____?
( )
May I have a cup of _____?
( )
May I have a bottle of _____?
( )
coffee
( cikopi)
tea (drink)
(cientéh )
juice
( )
(bubbly) water
( )
(still) water
( )
beer
( )
red/white wine
( )
May I have some _____?
( )
salt
( uyah)
black pepper
( )
butter
(mantéga )
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
( )
I'm finished.
( )
It was delicious.
( ieu ngeunah pisan). ( ieu raos pisan)
Please clear the plates.
( )
The check, please.
( )

Bars

[edit]
Do you serve alcohol?
( )
Is there table service?
( )
A beer/two beers, please.
( )
A glass of red/white wine, please.
( )
A pint, please.
( )
A bottle, please.
( )
_____ (hard liquor) and _____ (mixer), please.
( )
whiskey
( )
vodka
( )
rum
( )
water
(cai )
club soda
( )
tonic water
( )
orange juice
( )
Coke (soda)
( )
Do you have any bar snacks?
( )
One more, please.
( )
Another round, please.
( )
When is closing time?
( )
Cheers!
( )

Shopping

[edit]
Do you have this in my size?
( )
How much is this?
Sabaraha? ( )
That's too expensive.
Mahal teuing. ( ). Kaawisan. ()
Would you take _____?
( )
expensive
mahal ( ). awis ()
cheap
murah ( ). mirah ()
I can't afford it.
( )
I don't want it.
( )
You're cheating me.
( )
I'm not interested.
(..)
OK, I'll take it.
( )
Can I have a bag?
( )
Do you ship (overseas)?
( )
I need...
( )
...toothpaste.
odol ( )
...a toothbrush.
( )
...tampons.
. ( )
...soap.
sabun ( ). kasay ()
...shampoo.
( )
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
( )
...cold medicine.
( )
...stomach medicine.
... ( )
...a razor.
péso cukur ( ). abir paras ()
...an umbrella.
payung ( ). pajeng ()
...sunblock lotion.
( )
...a postcard.
( )
...postage stamps.
( )
...batteries.
( )
...writing paper.
( )
...a pen.
( )
...English-language books.
( )
...English-language magazines.
( )
...an English-language newspaper.
( )
...an English-English dictionary.
( )

Driving

[edit]
I want to rent a car.
( )
Can I get insurance?
( )
stop (on a street sign)
( )
one way
( )
yield
( )
no parking
( )
speed limit
( )
gas (petrol) station
( )
petrol
béngsin ( )
diesel
( )

Authority

[edit]
I haven't done anything wrong.
( )
It was a misunderstanding.
( )
Where are you taking me?
( )
Am I under arrest?
( )
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
( )
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
( )
I want to talk to a lawyer.
( )
Can I just pay a fine now?
( )
This Sundanese phrasebook is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!